Naše činnost

  • Zvyšování technické a materiální úrovně a přístrojového a nástrojového vybavení kliniky
  • Podpora vědeckých a výzkumných projektů týkající se prevence, diagnostiky a léčby neurologických onemocnění
  • Zlepšování kultury nemocničního prostředí kliniky
Activity background image
  • Budování vstřícného a ochotného týmu zdravotníků na vysoké profesionální úrovni
  • Podpora modernizace vybavení pracoviště Neurologické kliniky 3. LF UK a FTN
  • Podpora vzdělávacích akcí, konferencí, kongresů a kurzů
  • Podpora kvalitní a efektivně poskytované zdravotní péče
  • Pořádání benefičních kulturních a společenských akcí
  • Zajištění podpory vzdělávání laické veřejnosti
Activity background image